Întâlnirea de pe 18 martie, a răspuns întrebării ,, Când ne mai întâlnim?,, pusă de nenumărate ori de tinerii voluntari și  membrii echipei de proiect în grupul tinerilor diverși.

A răspuns unei dorințe dar și unei nevoi de a continua întărirea dialogului intercultural cu privire la identitatea europeană dobrogeană ca experiența dobândită să fie transferată pentru multiplicarea efectelor proiectului Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană.

Căutăm să derulăm în continuare activități  de apropiere şi  de recunoaştere a celor ce păstrează  valorile aspectelor multiculturale și istorice ale dobrogenilor , modele ce ţin de identitatea noastră.

Printre impresiile culese ca un ecou al  întregului proiect și așteptarea ca aceste gen de activități  în zona manifestării interetnice să continue ne-am bucurat de dorința exprimată din partea a 2 etnici rromi pentru învățarea limbii romani și a dansurilor poulare tradiționale.

De asemenea au fost tineri dornici de a se reintoarce în comunitățile de ruși lipoveni și de turci pentru a dobândi noi cunoștințe și abilități din zonei artei culinare a etniilor respective.

Ca un corolar se întrezăresc interese pentru alte etnii ( grecii și macedonienii dobrogeni) ce ar putea înfrumusețea spectrul cultural dobrogean.

Interesul pentru descoperirea diversității este ca o previziune motivatoare a unei noi generații de cetățeni europeni cu respect pentru diversitate și istorie pentru un viitor mai bun.

Adrian Popa

Coordonator