Proiectul Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană a consolidat înțelegerea diversității culturale dobrogene europene mărind sfera audienței culturale educând populația cu privire la minoritățile dobrogene.

Urmărind obiectivele specifice ale proiectului  în cele 14 luni s-au înregistrat următoarele realizări:

S-a creat și dotat o structură teatrală de teatru de păpuși  cu scopul derulării de activități culturale .Au fost dezvoltate abilitățile de comunicare eficientă interculturală și lucru în echipa cu trupa de păpuși (1 structura teatrală realizată, 6 profile biografice lipovene a păpușilor, 6 profile biografice rome a păpușilor, 6 profile biografice turce a păpușilor, 18 pașapoarte, 28 tineri formați, 10 specialiști formati, 3 scenete privind etniile selectate)

S-au promovat 3 etnii minoritare dobrogeane europeane rușii  lipoveni, rromi, turci, prin metoda teatrului de păpuși

S-a realizat conștientizarea comunității și promovarea identității dobrogene prin 5 reprezentații cu trupa de teatru de păpuși (1 spectacol Avanpremieră susținut la Casa Avramide, 1 spectacol de teatru de păpuși în comunitatea de rromi din Ciucurova, 1 spectacol de teatru de păpuși în comunitatea de lipoveni din Sarichioi, 1 spectacol de teatru de păpuși în comunitatea de turci din Babadag, 1 spectacol susținut la Evenimentul Final în Tulcea la Centrul Jean Bart.

A crescut numărul de persoane educate cu privire la moștenirea culturală și identitatea lipovenilor, romiilor și turcilor din Dobrogea  prin metoda artei teatrului de păpuși

_5K50940

Publicul larg a dobândit un comportament tolerant făță de multiculturalitatea etnică dobrogeană europeană  prin accesul la educatie  600 de broșuri tematice Ieri si Azi (200 broșuri Ieri și Azi despre lipovenii dobrogeni, 200 broșuri Ieri și Azi despre turcii dobrogeni, 200 de broșuri Ieri și Azi despre romii dobrogeni), 1 hartă

Partenerul-Liceul de Artă George Georegescu, a contribuit cu experiența relevantă în domeniul educației și artei și datorită valorii adaugate pe care acesta o poate furniza.

Inspectoratul Școlar Județean, partener atras pe parcursul proiectului a oferit sprijin de specialitate prin implicarea inspectorilor de minorități care la rândul lor s-au implicat în selectarea tinerilor liceeni ținând cont de etniile implicate în proiect și tot odată prin furnizarea de informații de specialitate pentru documentare și în realizarea broșurilor. A informat și motivat școlile din județ unde au avut loc culegeri de informații și documentare să se implice în oferirea de informații și sprijin de specialitate.

Institutul de Cercetări Eco Muzeale-Casa Avramide, partener ce a pus la dispoziție sprijin tehnic, oferind și pregătind sala pentru Evenimentul de lansare al proiectului; seminarul ”Contribuții feminine la în păstrarea și promovarea identității rușilor lipoveni, turcilor și romilor din Dobrogea”; avanpremiera spectacolului Ieri și Azi. O parte din atelierele de teatru mânuire de păpuși s-au desfășurat la sediul ICEM, Casa Avramide.

HARTA Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană

FOTO/VIDEO Formarea trupei de teatru

FOTO/VIDEO Reprezentații Tulcea, Babadag, Ciucurova, Sarichioi