În cadrul proiectului Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană a avut loc realizarea a 3 broșuri numite Ieri și Azi, despre lipovenii, turcii și rromii din Dobrogea.

Informațiile prezentate în proiect poartă amprenta unui grup de liceeni ce au cules informații și s-au documentat în localitățile Sarichioi, Babadag, Ciucurova cu privire la trecutul și prezentul lipovenilor, turcilor și rromilor din localitățile mai sus menționate.

De asemenea informațiile obținute au fost folosite în actul de creație al pieselor de teatru de păpuși în care s-a încercat scoaterea în evidență a particularităților acestor etnii dobrogene.

Obiectivul general al proiectului a urmărit conștientizarea diversității culturale în zona dobrogeană prin promovarea istoriei și moștenirii etnografice a lipovenilor, turcilor și rromilor.

Broșurile realizate sunt înregistrate la Biblioteca Națională pentru care în prealabil s-a obținut  Cod ISBN.

Lidia Dordea